บริษัท จีเนียส โค้ชชิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

รับจัดการฝึกอบรม การประชุม การสัมมนา และกิจกรรมเพื่อการพัฒนาบุคลากร (HR Event) ทุกประเภท โดยตระหนักถึงการสร้างสรรค์หลักสูตรการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม (Activity Based Learning) ที่มีความจำเพาะ เจาะจงขององค์กร

  • มุ่งมั่นการเป็นศูนย์กลางของผู้รู้เพื่อการฝึกอบรมและพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ
  • ยกระดับคุณภาพองค์กรให้ก้าวผ่านยุคการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ (Business Transformation) ด้วยกระบวนการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม (Activity Based Learning) ที่เป็นรูปธรรม
  • ธำรงสร้างสรรค์สังคมไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

แนะนำหลักสูตร

หลักสูตร

ผลงานที่ผ่านมา

สูตรสำเร็จ Team Building ในยุคนี้ คือ Activity Based Learning เท่านั้น!!

จุดยืนที่เด่นชัดบวกความรัก (วิชาชีพ) ที่มั่นคง เพิ่มพลังตนด้วยการเรียนรู้

นัก PR ต้องเข้าใจ Pain Point กลุ่มเป้าหมาย เพื่อการวางแผนการประชาสัมพันธ์ที่โดนใจ และจับใจ

วิชาการเก่งแล้ว...วิชาชีวิตต้องเก่งกว่า เพราะชีวิตต้องไปต่อ และจะไปได้ดีก็ด้วยสมองที่มีแนวคิด...

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน Soft Skills หัวข้อ "การเปลี่ยนแปลงตนเองเพื่อการเรียนรู้และพัฒนา"

OD รุ่น 2 ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

1 วันกับการปลุกพลังการทำงานเป็นทีมกลุ่มนักวิชาการสาธารณสุข ตามโครงการพัฒนาสมรรถนะนักสาธารณสุขเพื่อปฏิบัติงานในระบบสุขภาพปฐมภูมิ

แค่เปิดใจ...อะไรดีๆ ก็ตาม อีกหนึ่งองค์กรที่มีผู้บริหารและทีมงานเต็มประสิทธิภาพ (สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ)

Day 3/Proud เต็มอรรถรสกับการเติมเต็มด้านกลยุทธ์และบุคลิกภาพ หลักสูตรพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ

ด้วยความไว้วางใจที่ดีเสมอมาจากลูกค้าของเรา

ขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้เกียรติ Genius Coaching Center เป็นผู้สื่อกลางในการเรียนรู้

เสียงแห่งความประทับใจ

เหตุผลที่ร้อยเรียงมาจากลูกค้าส่วนหนึ่งของเรา

ติดต่อเรา

คุณมีคำถามอื่นๆ ที่ต้องการปรึกษาทางเราใช่หรือไม่ ติดต่อเราได้ทั้งทางโทรศัพท์และทางอีเมล์ที่คุณสะดวก