บริษัท จีเนียส โค้ชชิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

รับจัดการฝึกอบรม การประชุม การสัมมนา และกิจกรรมเพื่อการพัฒนาบุคลากร (HR Event) ทุกประเภท โดยตระหนักถึงการสร้างสรรค์หลักสูตรการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม (Activity Based Learning) ที่มีความจำเพาะ เจาะจงขององค์กร

  • มุ่งมั่นการเป็นศูนย์กลางของผู้รู้เพื่อการฝึกอบรมและพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ
  • ยกระดับคุณภาพองค์กรให้ก้าวผ่านยุคการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ (Business Transformation) ด้วยกระบวนการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม (Activity Based Learning) ที่เป็นรูปธรรม
  • ธำรงสร้างสรรค์สังคมไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

แนะนำหลักสูตร

หลักสูตร

ผลงานที่ผ่านมา

สูตรสำเร็จ Team Building ในยุคนี้ คือ Activity Based Learning เท่านั้น!!

เมื่อสังคมมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายได้เปลี่ยนไป การประชาสัมพันธ์แบบเดิมๆ

ภาพลักษณ์องค์กรที่ดี สะท้อนได้จากการประชาสัมพันธ์ (Public Relations)

สถานการณ์จะเป็นอย่างไร...การพัฒนาคนต้องไม่หยุดยั้ง...ขอแค่รู้จักวิธีการป้องกัน

ไม่ว่าการศึกษาจะสูงหรือต่ำ ทุกคนล้วนต้องได้รับการพัฒนาเสมอ

เปลี่ยนบรรยากาศการอบรมเรื่อง TEAM ในรูปแบบ Car Rally ได้เรียนรู้อะไรมากกว่าที่คิด

การแบ่งปันที่มีความสุขที่สุด คือ การมอบแนวคิดเทคนิคการสอนยุค Digital สู่พ่อพิมพ์

ระเบิดพลังผู้บริหารรุ่นใหม่ของ TQM Insurance Broker กับหลักสูตรยอดฮิต

New Mindset for Growth Mindset & Leadership Skill Set in Digital Era

ด้วยความไว้วางใจที่ดีเสมอมาจากลูกค้าของเรา

ขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้เกียรติ Genius Coaching Center เป็นผู้สื่อกลางในการเรียนรู้

เสียงแห่งความประทับใจ

เหตุผลที่ร้อยเรียงมาจากลูกค้าส่วนหนึ่งของเรา

ติดต่อเรา

คุณมีคำถามอื่นๆ ที่ต้องการปรึกษาทางเราใช่หรือไม่ ติดต่อเราได้ทั้งทางโทรศัพท์และทางอีเมล์ที่คุณสะดวก