บริษัท จีเนียส โค้ชชิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

รับจัดการฝึกอบรม การประชุม การสัมมนา และกิจกรรมเพื่อการพัฒนาบุคลากร (HR Event) ทุกประเภท โดยตระหนักถึงการสร้างสรรค์หลักสูตรการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม (Activity Based Learning) ที่มีความจำเพาะ เจาะจงขององค์กร

  • มุ่งมั่นการเป็นศูนย์กลางของผู้รู้เพื่อการฝึกอบรมและพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ
  • ยกระดับคุณภาพองค์กรให้ก้าวผ่านยุคการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ (Business Transformation) ด้วยกระบวนการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม (Activity Based Learning) ที่เป็นรูปธรรม
  • ธำรงสร้างสรรค์สังคมไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

แนะนำหลักสูตร

หลักสูตร

ผลงานที่ผ่านมา

สูตรสำเร็จ Team Building ในยุคนี้ คือ Activity Based Learning เท่านั้น!!

2 วัน 1 คืน ปั้น Core Value สู่พฤติกรรมที่ทำได้จริง

Betagro SMART Step รุ่นที่ 2

ยุคที่ต้องเปลี่ยนการทำ Team Building แบบเดิมๆ สู่ยุค Team Transformation

ปลดหนี้สร้างสุข ep.1

บริการวิชาการแก่ชุมชน คือหนึ่งในพันธกิจของ GCC Thailand

สร้างสรรค์สังคมไทยให้น่าอยู่กับหลักสูตรปรับสมดุลชีวิต ฉบับชุมชน รุ่นที่ 1

Teambuilding สโมสรบีจี ปทุม ยูไนเต็ต

สร้างจริยธรรมด้วยความสุข สนุกกับการทำงาน

ด้วยความไว้วางใจที่ดีเสมอมาจากลูกค้าของเรา

ขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้เกียรติ Genius Coaching Center เป็นผู้สื่อกลางในการเรียนรู้

เสียงแห่งความประทับใจ

เหตุผลที่ร้อยเรียงมาจากลูกค้าส่วนหนึ่งของเรา

ติดต่อเรา

คุณมีคำถามอื่นๆ ที่ต้องการปรึกษาทางเราใช่หรือไม่ ติดต่อเราได้ทั้งทางโทรศัพท์และทางอีเมล์ที่คุณสะดวก