ผลงานที่ผ่านมา

สูตรสำเร็จ Team Building ในยุคนี้ คือ Activity Based Learning เท่านั้น!!

จุดยืนที่เด่นชัดบวกความรัก (วิชาชีพ) ที่มั่นคง เพิ่มพลังตนด้วยการเรียนรู้

นัก PR ต้องเข้าใจ Pain Point กลุ่มเป้าหมาย เพื่อการวางแผนการประชาสัมพันธ์ที่โดนใจ และจับใจ

วิชาการเก่งแล้ว...วิชาชีวิตต้องเก่งกว่า เพราะชีวิตต้องไปต่อ และจะไปได้ดีก็ด้วยสมองที่มีแนวคิด...

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน Soft Skills หัวข้อ "การเปลี่ยนแปลงตนเองเพื่อการเรียนรู้และพัฒนา"

OD รุ่น 2 ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

1 วันกับการปลุกพลังการทำงานเป็นทีมกลุ่มนักวิชาการสาธารณสุข ตามโครงการพัฒนาสมรรถนะนักสาธารณสุขเพื่อปฏิบัติงานในระบบสุขภาพปฐมภูมิ

แค่เปิดใจ...อะไรดีๆ ก็ตาม อีกหนึ่งองค์กรที่มีผู้บริหารและทีมงานเต็มประสิทธิภาพ (สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ)

Day 3/Proud เต็มอรรถรสกับการเติมเต็มด้านกลยุทธ์และบุคลิกภาพ หลักสูตรพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ

Mission Day 2 / Excellent การสื่อสารที่ทรงพลังเริ่มต้นที่ตัวเรา...บทบาทผู้อำนวยการหลักสูตรพัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะสูง

Mission Day 1/Complete...ในบทบาทผู้อำนวยการหลักสูตรพัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะสูง

Day 2 : Certified Coach-Napoleon Hill

อย่าเอาประสบการณ์เรามาตัดสินว่าใครดี ไม่ดี เพราะทุกคนต่างมีเหตุผลของการแสดงออกที่แตกต่างกัน

รับทำหลักสูตรการพัฒนาองค์กร Organization Development (OD) หมวดพัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะสูง

บรรยากาศ การอบรมพัฒนาทักษะวิชาชีพทักษะผู้ประกอบการ Hard Skill

คุณค่าที่ได้ใน 1 วัน คือการได้แบ่งปันแนวคิดหลักของ HRD และสร้างแรงบันดาลใจในเยาวชนคน HR

ปลุกพลังการทำงานเป็นทีมเพื่อต่อยอดในยุค Digital ที่เน้นการทำงานให้สำเร็จ

ชีวิตในวัยเรียน...อาจารย์ผู้สอนมักชอบให้ทำรายงานกลุ่ม...แต่ชีวิตวัยทำงาน ใครๆ ก็อยากให้ทำงานเป็นทีม

ถ่ายทอดความเป็นอัตลักษณ์บัณฑิตที่พึงประสงค์ในฐานะรุ่นพี่สถาบันพระบรมราชชนก

หลักสูตร เทคนิคการเจรจาต่อรองและการนำเสนอ

ส่งท้ายปีสัมมนา Onsite 400 คน กับการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จ

« Previous 1 2 3 4 5 Next »