ผลงานที่ผ่านมา

สูตรสำเร็จ Team Building ในยุคนี้ คือ Activity Based Learning เท่านั้น!!

สร้างสรรค์สังคมไทยให้น่าอยู่กับหลักสูตรปรับสมดุลชีวิต ฉบับชุมชน รุ่นที่ 1

Teambuilding สโมสรบีจี ปทุม ยูไนเต็ต

สร้างจริยธรรมด้วยความสุข สนุกกับการทำงาน

หลักสูตรปรับสมดุลชีวิต เสริมสร้างสมรรถนะการบริหารงาน

สรรค์สร้างพลังสู่ความสำเร็จ สำหรับพนักงานปฏิบัติการ รุ่นที่ 4

GSB KIDS CAMP 2019 ธนาคารออมสิน รุ่น 2

รู้จัก (ตนเอง) อย่างคนเข้าใจ

ธนาคารออมสิน การพัฒนาเยาวชนไทยให้มีบทบาทและศักยภาพ

ฝึกอบรมและพัฒนาบุคคลากร บ. TBSC รุ่นที่ 3

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหลักสูตรพัฒนาครู อาจารย์ ยุค 4.0

CIGNA : ทีมเวิร์คที่ทรงพลัง A POWER OF CONSERVE

TOSHIBA : Team Building For Middle Management

CENTRUE : หลักสูตร CENTURE SMART VALUE

HUAWEI : SEA NTD TEAM BUILDING

BRIDGESTONE : CFT TEAM BUILDING ACTIVITY 2018

1 2