ผลงานที่ผ่านมา

สูตรสำเร็จ Team Building ในยุคนี้ คือ Activity Based Learning เท่านั้น!!

Get Result As a Team

Re-Skill พฤติกรรมบริการ แก่พี่น้องโรงพยาบาลวัดญาณสังวราราม

พัฒนาสมรรถนะคน Gen Y สู่การเป็นผู้บริหารมืออาชีพ รุ่นที่ 2

บรรยากาศการอบรม "วิถีผู้นำยุคใหม่สู่การบริหารทีมที่มีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 1"

175 คน กับการพัฒนากำลังคนข้าราชการใหม่ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

Notero และ BNK Music Mall หลักสูตร พัฒนาศักยภาพ สรรค์สร้างพลังสู่ความสำเร็จ

การมีภาวะผู้นำ ต้องอาศัยความรู้และประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน ผ่านเรื่องราวที่ต้องบริหารจัดการมากมาย

หมดยุคผู้นำที่ได้แต่สั่งการ เพราะผลงานไม่ได้มาจากผู้นำเพียงคนเดียว แต่มาจากทุกคนในทีมที่ร่วมแรงร่วมใจทำให้สำเร็จ

ให้ทุกเทคนิคการบริหารธุรกิจ แม้กระทั่งการจัดฮวงจุ้ยในสถานที่ทำงาน

หลังโควิด ต้อง Team Building เท่านั้น

ผู้นำที่มีภาวะผู้นำบนสถานการณ์ VUCA World ไม่ใช่คนที่อยู่แถวหน้าสุดอีกต่อไป

(ประสบการณ์ + ความเชี่ยวชาญ) x การเรียนรู้ไม่สิ้นสุด = .... (อะไรดี) ....

การจัดการความรู้ (KM) รูปแบบ Activity Based Learning

รากฐานของความสัมพันธ์เริ่มจากการเปิดใจยอมรับในความต่างของกันและกัน

การพัฒนาผู้นำให้มีภาวะผู้นำ องค์การมหาชน ในแบบฉบับ Activity Based Learning

แบ่งปันมุมมองสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ร่วมกับผู้ประกอบการมืออาชีพ LadyBum PT

ภารกิจปลูกจิตสำนึกพฤติกรรมบริการ ยุค Next Normal

"วิถีผู้นำยุคใหม่สู่การบริหารทีมที่มีประสิทธิภาพ" หลักสูตรยอดฮิตที่แฝงด้วยการปลูกฝังทัศนคติ

เสริมสร้างภาวะผู้นำ ส่งเสริมการมีจิตอาสาและการจัดองค์กรที่ดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

แลกเปลี่ยนเรียนรู้การเป็นผู้นำยุคใหม่ องค์กร AST วังน้อย

« Previous 1 2 3 4 5 Next »