แค่เปิดใจ...อะไรดีๆ ก็ตาม อีกหนึ่งองค์กรที่มีผู้บริหารและทีมงานเต็มประสิทธิภาพ (สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ)

แค่เปิดใจ...อะไรดีๆ ก็ตาม
อีกหนึ่งองค์กรที่มีผู้บริหารและทีมงานเต็มประสิทธิภาพ (สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ) กับความทุ่มเทในทุกกิจกรรม จึงนำไปสู่พลังการเรียนรู้ไม่สิ้นสุด