1 วันกับการปลุกพลังการทำงานเป็นทีมกลุ่มนักวิชาการสาธารณสุข ตามโครงการพัฒนาสมรรถนะนักสาธารณสุขเพื่อปฏิบัติงานในระบบสุขภาพปฐมภูมิ

การทำงานเป็นทีมไม่ใช่แค่การทำงานร่วมกัน แต่เป็นการร่วมพลัง ร่วมแรงใจในการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย แม้จะต้องเจออุปสรรคใดๆ ก็ไม่ย่อท้อ เพราะคุณค่าของความสำเร็จร่วมกันรอคอยทุกคนอยู่

1 วันกับการปลุกพลังการทำงานเป็นทีมกลุ่มนักวิชาการสาธารณสุข ตามโครงการพัฒนาสมรรถนะนักสาธารณสุขเพื่อปฏิบัติงานในระบบสุขภาพปฐมภูมิ ตามวิถีสุขภาพดีวิถีใหม่ ปีงบประมาณ 2566