การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน Soft Skills หัวข้อ "การเปลี่ยนแปลงตนเองเพื่อการเรียนรู้และพัฒนา"

กลับมาอีกวันสู่สถาบันต้นกำเนิดวิชาชีพนักสาธารณสุข วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี กับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน Soft Skills หัวข้อ "การเปลี่ยนแปลงตนเองเพื่อการเรียนรู้และพัฒนา"

ขอขอบพระคุณสถาบันที่เชื่อมั่นในศิษย์เก่าคนนี้เสมอ