นัก PR ต้องเข้าใจ Pain Point กลุ่มเป้าหมาย เพื่อการวางแผนการประชาสัมพันธ์ที่โดนใจ และจับใจ

นัก PR ต้องเข้าใจ Pain Point กลุ่มเป้าหมาย เพื่อการวางแผนการประชาสัมพันธ์ที่โดนใจ และจับใจ

1 วันกับการฝึกนักประชาสัมพันธ์ให้เป็นมืออาชีพ ในยุค Digital ของภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน