เมื่อสังคมมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายได้เปลี่ยนไป การประชาสัมพันธ์แบบเดิมๆ

เมื่อสังคมมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายได้เปลี่ยนไป การประชาสัมพันธ์แบบเดิมๆ (เขียนข่าว แถลงข่าว แจกข่าว) ไม่อาจตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายอีกต่อไป ถึงเวลาที่ต้องให้ความใส่ใจกับการประชาสัมพันธ์ยุคใหม่ แบบ Digital PR เพื่อคงไว้ซึ่งภาพลักษณ์ที่ดีแก่สาธารณชน

3 วัน 2 คืน (18 - 20 พ.ค. 65) ถ่ายทอดวิทยายุทธเพิ่มทักษะนักประชาสัมพันธ์ภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน