ไม่ว่าการศึกษาจะสูงหรือต่ำ ทุกคนล้วนต้องได้รับการพัฒนาเสมอ

ไม่ว่าการศึกษาจะสูงหรือต่ำ ทุกคนล้วนต้องได้รับการพัฒนาเสมอ

18-12-2021 The Pine Resort การพัฒนาบุคลากรขององค์กรรับเหมาก่อสร้าง WDP กับหลักสูตร "สรรค์สร้างพลังสู่ความสำเร็จ ก้าวสู่ที่ 13 อย่างเต็มภาคภูมิ"

ขอบคุณผู้บริหารที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคน และให้เกียรติทาง บ.จีเนียส โค้ชชิ่ง เซ็นเตอร์ จัดกิจกรรมแบบเต็มรูปแบบก่อนโอมิครอนจะมาเยือน