เปลี่ยนบรรยากาศการอบรมเรื่อง TEAM ในรูปแบบ Car Rally ได้เรียนรู้อะไรมากกว่าที่คิด

เปลี่ยนบรรยากาศการอบรมเรื่อง TEAM ในรูปแบบ Car Rally ได้เรียนรู้อะไรมากกว่าที่คิด

เสร็จสิ้นภารกิจเพิ่มศักยภาพการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพเพื่อพิชิตเป้าหมายขององค์กร ในรูปแบบ Car Rally กับองค์กรเคียงคู่เกษตรกรและคนไยอย่างยั่งยืน...บริษัท เจียไต๋ จำกัด...21/12/2564

เส้นทาง เจียไต๋ อ้อมน้อย-เดอะกระโจม แก่งกระจาน