การแบ่งปันที่มีความสุขที่สุด คือ การมอบแนวคิดเทคนิคการสอนยุค Digital สู่พ่อพิมพ์

การแบ่งปันที่มีความสุขที่สุด คือ การมอบแนวคิดเทคนิคการสอนยุค Digital สู่พ่อพิมพ์ แม่พิมพ์แห่งชาติ

บันทึกความทรงจำ 6 พ.ย. 2564 หลักสูตร New Mindset for New Teaching ในรูปแบบ Onsite Activity Based Learning โดยใช้กิจกรรม Online เชิงผสมผสานลดการสัมผัส

วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์