ระเบิดพลังผู้บริหารรุ่นใหม่ของ TQM Insurance Broker กับหลักสูตรยอดฮิต

ระเบิดพลังผู้บริหารรุ่นใหม่ของ TQM Insurance Broker กับหลักสูตรยอดฮิต "สร้างเสน่ห์การบริหาร แบบฉบับหัวหน้างาน ยุค Digital" รุ่นที่ 5

#OnlineActivityBasedLearning