เต็มอิ่มกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2 วัน

เต็มอิ่มกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2 วัน

พร้อมส่งพลังใจให้พี่น้องชาวองค์การบริหารก๊าชเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เพื่อเสริมสร้างคุณค่าชีวิตสู่ความสำเร็จ