จัดเต็มอีกครั้งกับการพัฒนาผู้นำองค์กรข้ามชาติ รุ่นที่ 6 (Online)

16 - 17 ส.ค. จัดเต็มอีกครั้งกับการพัฒนาผู้นำองค์กรข้ามชาติ รุ่นที่ 6 (Online) ร่วมกับทีมวิทยากรระดับชาติ ด้วยเครื่องมือกิจกรรม Online ที่เสริมสร้างการเรียนรู้อย่างมีความสุข

#ActivityBasedLearning