วิญญาณนักประชาสัมพันธ์ยุค Digital มาเต็ม เพื่อการนี้โดยเฉพาะ

วิญญาณนักประชาสัมพันธ์ยุค Digital มาเต็ม เพื่อการนี้โดยเฉพาะ

สนุกสนานอย่างมีวิชาการและวิชาชีพใน 3 วัน กับหลักสูตรเข้มข้นสู่การยกระดับภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานด้านการประชาสัมพันธ์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

31 มีนาคม ถึง 2 เมษายน 2564

สอนให้ผู้อบรมฝึกหา Pain Point Gain Point Touch Point และทำ Business Model Canvas รวมถึงให้เทคนิค Storytelling สไตล์ Digital PR เชิงประยุกต์ ในรูปแบบ Activity Based Learning