ยุคที่ต้องเปลี่ยนการทำ Team Building แบบเดิมๆ สู่ยุค Team Transformation

ถึงยุคที่ต้องเปลี่ยนการทำ Team Building แบบเดิมๆ สู่ยุค Team Transformation ด้วยกระบวนการ Activity Based Learning ที่ต้อง Link กับ Core Value องค์กร

Sportainment (Sport + Entertainment) คือหนึ่งเครื่องมือที่เราถนัด