ปลดหนี้สร้างสุข ep.1

ปลดหนี้สร้างสุข ep.1

หนึ่งภารกิจที่ต้องอาศัยหลักการ และประสบการณ์ที่เคยเป็นหนี้กว่าแปดแสนบาท มาช่วยเหลือสังคมให้พ้นวิกฤต

ขอบคุณ กบรส. กระทรวงสาธารณสุข ที่มอบโอกาสให้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบ Growth Mindset Happy Money