หลักสูตรหลักสูตร “ปรับฐานคิด สร้างชีวิตอย่างเติบโต (New Mindset for Growth Mindset)“

เหตุผลสำคัญที่อยากให้เรียนรู้

ถึงเวลาที่ต้องปรับฐานคิด เพราะชีวิตอยู่บนโลกการเปลี่ยนแปลง...วันนี้ชีวิตมีอะไรที่เราคาดไม่ถึงมากมาย เดี๋ยวสมหวัง เดี๋ยวผิดหวัง เดี๋ยวมีโอกาส เดี๋ยวเจอวิกฤต ดังนั้นพื้นฐานที่จะทำให้ชีวิตไปต่อได้ คือ ฐานความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset)

ซึ่งหลักสูตรนี้จะทำให้ท่านเข้าใจที่มาของความคิด กระบวนการจัดการปัญหาบนแนวทางความคิดที่พัฒนาได้ ตลอดจนเทคนิคการเปลี่ยนวิธีคิดเชิงสร้างสรรค์

ค่าสมัครเพียง 599 บาท/ท่าน
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้-11 ก.พ. 2564 (ได้รับ Certificate หลังเรียนจบ Course)
แล้วพบกันวันเสาร์ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 ค่า ทุกคนน
หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.061-419-5156, 092-356-9249