หลักสูตรหลักสูตร “สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในยุควิถีชีวิตใหม่ (Effective Communication in New Normal)“

เหตุผลสำคัญที่อยากให้เรียนรู้

การสื่อสารเป็นปัจจัยสำคัญของการอยู่ร่วมกันของคนในสังคม โดยเฉพาะยุค New Normal ยุคที่หลายคนต้องปรับเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตให้สอดรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและมีแรงกดดันรอบด้าน ซึ่งส่งผลให้วิธีการสื่อสารแบบเดิมๆ ไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อีกต่อไป

หลักสูตรนี้จะปูพื้นฐานการสื่อสารที่สำคัญสำหรับการดำรงชีพ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) เสริมเทคนิคการสื่อสารให้ตรงใจผู้รับสารหรือผู้บริโภค และศิลปะการสื่อสารในยุค New Normal

ค่าสมัครเพียง 599 บาท/ท่าน
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้-18 ก.พ. 2564 (ได้รับ Certificate หลังเรียนจบ Course)
แล้วพบกันวันเสาร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 ค่า ทุกคนน
หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.061-419-5156, 092-356-9249